ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 • Preambulum

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az alábbiakban meghatározott weboldal szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a felhasználó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. A weboldal szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 • Általános tudnivalók

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Skab Design Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a www.skabdesign.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó, Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmazza a Felhasználót és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.  Jelen ÁSZF alkalmazása során Felhasználó az, aki a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát, a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, vagy vásárlási szándékkal él. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.skabdesign.com weboldalon keresztül jön létre.

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.skabdesign.com weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályozza. A felek között jogviszonyra alkalmazandó továbbá a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, valamint az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről. 

A Szolgáltató cégneve: Skab Design Betéti Társaság
A Szolgáltató székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. 2. em. 3.a. – nem átvevő hely!
Adószám: 29168637-1-41
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-06-796589
Bankszámlaszám: 10300002-13238333-00014906

E-mail: hello@skabdesign.com – mindennap 0-24 óráig

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Tárhelyszolgáltató neve: WebHold Internet Bt.
 • Tárhelyszolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 12.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@webhold.hu

 

A Felhasználó a regisztráció, illetve a Megrendelés során tett kifejezett nyilatkozattal jelenti ki, hogy az ÁSZF-et és a vonatkozó Adatkezelési szabályzatot megismerte és azokat kifejezett nyilatkozattal fogadja el.  

Az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat elfogadása a regisztráció és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás (vásárlás) igénybevételének feltételét képezi. 

Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Weboldalon folyamatosan és letölthető formátumban elérhető.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a Weboldalon közzéteszi, illetve a Felhasználót elektronikus levél útján értesíti. Amennyiben a Felhasználó utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Felhasználót az oldalra történő belépéskor értesíti a Szolgáltató a változásokról.

A módosított ÁSZF rendelkezéseit a már létrejött és hatályos szerződésekre is alkalmazni kell, kivéve, ha a szerződés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz, a módosítás a hatályban lévő szerződések esetében a Felhasználóra nézve nem lehet hátrányos. 

 

 • A Webáruház használata 


 • Általános feltételek

A Felhasználó teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztráció során megadott és Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és ezzel a Felhasználóval szembeni szolgáltatási kötelezettségét semmisnek tekintse, vagy a Felhasználótól a regisztráció érvényesítéséhez további adatokat kérjen, vele kapcsolatba lépjen.

A Weboldal használata és a Webáruházban történő vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció a vásárlási folyamat részre, azonban az nem kötelező. A regisztrációhoz egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció véglegesítése a megadott e-mail címre küldött linkre történő kattintással lehetséges. 

A regisztrációs felületen lehetőség van számlázási adatok megadására is, amennyiben azok eltérnek a regisztrációs adatoktól.

A regisztráció során csak a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező, minden egyéb adat megadása önkéntes.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik. 

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások gombra kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából, vagy a megváltoztatás elmaradásából eredő kárért, hibáért vagy késedelemért semminemű felelősség nem terheli.

Amennyiben a Felhasználó már regisztrált a Weboldalon, de elfelejtette jelszavát, az Elfelejtette a jelszavát? feliratra kattintva, a regisztrált felhasználó név és e-mail cím megadását követően a Weboldal rendszere automatikusan elküld egy generált jelszót. Ezt a jelszót a Felhasználó a belépés után az adatok szerkesztése menüpontban megváltoztathatja. 

A Felhasználónak jogában áll regisztrációját bármikor megszüntetni. A regisztráció törléséhez a Szolgáltatót kell értesíteni az hello@skabdesign.com email címen. A regisztráció törlését követően az adat visszaállítására többé nincs mód. 

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások adják.

 1. Termékek

A Webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást a Szolgáltató. Ebben részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek a valóságostól eltérhetnek, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti eltérés miatt. Amennyiben a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A Webáruházban megvásárolható termékek vételára a termék mellett kerül feltüntetésre, amely Forintban értendő, és az általános forgalmi adót és a csomagolási költséget már tartalmazza, a kiszállítás költségét viszont nem. A termékek árának megfizetése kizárólag forintban történhet.

A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyás fizetés, vagy átutalás esetén, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.

 

 1. Megrendelés

A megrendelést a Szolgáltató nem köti regisztrációhoz, azonban a megrendelés elfogadására csak akkor kerül sor, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatszolgáltatásra vonatkozó mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés elküldésére a KOSÁR használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található VÁSÁRLÁS gomb használatával teheti a KOSARÁBA. A KOSÁR tartalmának módosítására (az adatbeviteli hibák javítására) a KOSÁR gombra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a KOSÁR tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Felhasználó a KOSÁR tartalmát véglegesítette, a MEGRENDELÉS gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon köteles megadni a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait (megrendelő neve, címe, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, számlázási név, cím – amennyiben eltér a megrendelési adatoktól), kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a VISSZA A KOSÁRHOZ gombra kattintást követően a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja KOSARÁNAK tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a RENDELÉS összegző oldalon található MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra kattintást követően kerül sor. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés elküldéséhez szükséges, hogy a Felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadja, melyet az erre vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával tud megtenni. 

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a termékek ezen adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően merül fel annak tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a Szolgáltatónak az hello@skabdesign.com email címen jelezheti a Felhasználó. 

 

 1. Megrendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését köteles a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat (megrendelés) elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. 

A Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

A termékek megvásárlására a Weboldalon elektronikus úton történő megrendeléssel kerülhet sor a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben a Felhasználót egyebek mellett tájékoztatja a vállalkozás nevéről, elérhetőségéről, a szerződés létrejöttéről, a megrendelő adatairól, a megrendelt termékről, annak áráról, a fizetési feltételekről, a Felhasználót megillető elállási jogról és annak gyakorlási módjáról.

A megrendelés visszaigazolásával a felek között magyar nyelvű szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat.

VII. Fizetés

A Szolgáltató az alábbi fizetési módokat kínálja a Felhasználóknak:

Fizetés Paylike-on keresztül: A megrendelés elküldése után a Felhasználó a Paylike (paylike.hu) rendszerén keresztül fizetheti ki a termékek vételárát és a szállítási költséget a Szolgáltatónak. 

 

Fizetés átutalással: A megrendelés során Felhasználó átutalással is kiegyenlítheti a termék vételárát és a szállítási költség díját. Szolgáltató bankszámlaszáma: 1030 0002 1323 8333 0001 4906.

 

VIII. Számlázás

Szolgáltató a Felhasználó részére, a vételár kifizetésének igazolására elektronikus számlát ad. A fizetési tranzakció végrehajtásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki részére.

 

 1. Teljesítési határidő és a szállítás

A megrendelt termékek szállítására jellemzően a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 2-4 munkanapon belül kerül sor. A szállítás feltétele, hogy a Felhasználó a Termék ellenértékét megfizesse a Szolgáltató részére. Amennyiben egyes termékek beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, kereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak válna szükségessé, ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél jelzi. Ha a Szolgáltató előre nem rendelkezik az előzőek szerinti információval a Felhasználót e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

A termékek szállítására a GLS futárszolgálat igénybevételével kerül sor, munkanapokon, hétfőtől péntekig. 

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállalja a termékek kiszállítását.

A szállítás költsége:1390 Ft. 25.000 Ft feletti rendelés esetén Szolgáltató nem számít fel szállítási díjat.

A kiszállítás költségét a megrendelés Felhasználó általi véglegesítése és a fizetés előtt a Webáruház vásárlási felülete jelzi a Felhasználó számára.

A Felhasználó köteles a megrendelésnél olyan szállítási címet megjelölni, ahol lehetősége van a csomag napközbeni átvételére. 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon, a megrendelésekben feltüntetett szállítási határidőket betartsa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállítás során történő, kívülálló harmadik személy által, a Felhasználó által vagy előre nem látható, elháríthatatlan ok által okozott késedelemért.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén, utólagos, jegyzőkönyv nélküli – fenti okból  előterjesztett – reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelt csomag átvételének megtagadása nem jelenti a szerződéstől való elállást. (Az elállás jogát a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melynek részletszabályait az ÁSZF X. fejezete tartalmazza.) Az átvétel megtagadásával a Felhasználó szerződésszegést követ el. A Felhasználó a szerződésszegéssel a Szolgáltatónak okozott kárt (ideértve különösen a sikertelen kézbesítés költségeit) köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

 

 1. A Felhasználót megillető indokolás nélküli elállási jog,

annak gyakorlásának módja és következményei

 

A Fogyasztónak minősülő Felhasználót a Rendelet 20. §-a alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Fogyasztó a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Rendeletben biztosított elállási joggal jogi személyek nem élhetnek. 

A Fogyasztó az elállási jogát 

 1. a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 1. aa) terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy jelen pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Fogyasztó a jelen pont szerinti elállási jogát az ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy a Szolgáltatóhoz címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus úton, a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek valamelyikére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a Rendeletben foglaltakkal összhangban – megfelelő módon, és határidőben – gyakorolta.

A Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. 

A Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a Rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A Fogyasztót elállási jogának gyakorlásával összefüggésben a Rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

A Rendelet 29. §-a alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a Rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) a Rendelet 29. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Rendelet 20. § szerinti jogát.

A Rendelet 29. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a Rendelet 20. § szerinti jog a Fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

 1. Felelősség

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. 

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

 

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében.

 

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből, sem a látogatók, sem a Felhasználók irányában, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges károkért. A Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Weboldalon hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

XII. Szerzői jogok

A Weboldal tartalmának másodközlése, adatbázisban történő tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A Weboldal tartalmi és formai alkotórészei a közlési engedély beszerzése esetén sem használhatóak fel megváltoztatott formában. A Weboldal vizuális megjelenéséhez tartozó elemek felhasználásához a Szolgáltató előzetes engedélye szükséges.

 

XIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 • Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetében ez a határidő 1 év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 14 nap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 • Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet  alapján (továbbiakban: Korm. rendelet) (a Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában) a Szolgáltató jótállásra köteles. A jótállás kizárólag a hivatkozott a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre terjed ki.  

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a fogyasztási cikk Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembehelyezést a Szolgáltató végezte),

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

– elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót a jótállás alapján?

 

A jótállási jog a jótállási jeggyel a vásárlástól (a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásától) vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató  vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számítottan illeti meg a Fogyasztót, amely az alábbi időtartamig érvényesíthető 

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási jog érvényesítése során a Fogyasztó választása szerint 

 1. a) elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha az Korm.rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk. szóló  6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Szolgáltató felhívja Felhasználó a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az XIII/1. és a XIII/2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Panaszkezelés, vitás kérdések rendezése

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 • Cím: 1138, Budapest Mura utca 4.- Nem átvevőhely.
 • Telefonszám: +36204906582
 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 490 6582 – hívható hétköznap 10:00 és 14:00 óra között
 • E-mail: hello@skabdesign.com 

Válaszadási idő az e-mailen beérkezett megkeresésekre 2 munkanap.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén – a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalhoz. https://jarasinfo.gov.hu/ 

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. 

Amennyiben a Fogyasztó és a Szolgáltató a közöttük fennálló vitás ügy rendezését megkísérelte, azonban az nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, mely testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Telefonszáma: 06-1-488-21-31, Fax száma: 06-1-488-21-86, Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A békéltető testületek elérhetősége:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36-20-2833422

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532, +36-70-938-4765

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976,

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 6.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: +36-20-373-2570

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u 9/A

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest Pf. 81.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, +36-30-664-2130,

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az online vitarendezési platform is felhasználható, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Weboldal használatával kapcsolatban felmerülő mindennemű jogvitában a magyar jog irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a Rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő Felhasználókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő melléklet kapcsolódik:

v

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozat 

Start typing and press Enter to search

Kosár

Jelenleg nincs semmi a kosaradban.

open

Ingyenes szállítás 20 000 forint felett